Kundservice: 031-260 290
 
 
 1. Våra produkter
  1. Crosstrainers
  2. Löpband
  3. Motionscyklar
  4. Roddmaskiner
  5. Spinningcyklar
  6. Hemmagym
  7. Tillbehör
 2. Motionsskola
  1. Crosstrainers
  2. Löpband
  3. Motionscyklar
  4. Roddmaskiner
  5. Spinningcyklar
  6. Allmänt
 3. Testcentrum
 4. Kundservice
  1. Köpvillkor
  2. Service
  3. I lager?
  4. Leverans
  5. Betalning
  6. Ångerrätt
  7. Trygg E-handel
  8. Om oss

Kundservice

 

Köpvillkor

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För företag gäller köplagen. Köplagen är dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.  

 
Garanti

Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst 1 års fabriks- och leverantörsgaranti om inget annat anges. Dock gäller ingen garanti för näringsidkare (företag) på de produker som endast är avsedda för privat bruk. För att se vilken målgrupp redskapen är avsedda för och för att se de garantitider som gäller så titta under faktafliken under respektive produkt. Köparen har aldrig bättre rätt mot Motionsexperten än vad Motionsexperten har mot respektive tillverkare.

 

Reklamation 
För privatpersoner skall reklamation göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Konsumentköplagen och övriga tillämpliga lagar ger dig som kund vissa rättigheter, normalt 3 år reklamationsrätt mot ursprungliga fel på varan. Mer information om denna lag kan du finna på Konsumentverkets hemsida: http://www.konsumentverket.se/.

 

För näringsidkare (företag) skall även där reklamationen göras inom skälig tid från det att felet har upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Köplagen och övriga tillämpliga lagar ger dig som näringsidkare vissa rättigheter, normalt 2 års reklamationsrätt mot ursprungliga fel på varan.

 

Vid eventuell tvist så följer Motionsexperten Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

 

Vid reklamation så kontakta oss på något av följande sätt:

Tfn:031-260 290

Mailadress: info@motionsexperten.se

Adress:

Motionsexperten

Rullagergatan 9

415 26 Göteborg

 
Transportskador

Kontrollera eventuella transportskador vid mottagning av gods. Upptäcker du skador skall detta anmälas direkt till transportören och anges på fraktsedeln.


Ångerrätt
Motionsexperten lämnar ångerrätt i hela 90 dagar från faktura- kvittodatumet.
Har du använt produkten skall den återlämnas komplett och oskadd i sin originalkartong.
Du kan lämna tillbaka produkten direkt till vårt lager i Göteborg eller skicka den till oss med ett transportbolag, fraktkostnaden står du själv för. Vi kan även hjälpa dig med returfrakten men fraktkostnaden får du stå för. Kontakta alltid oss först om du tänker lämna tillbaka en vara. Enda undantagen från ångerrätten är uppackade/använda pulsmätare och golvskydd. Ångerrätten gäller ej företag.

 

Tfn: 031-260 290

Mailadress: info@motionsexperten.se

Adress:

Motionsexperten /MTAB

Von Utfallsgatan 21

415 05 Göteborg

 

Återbetalning
Du som kund har rätt att återfå pengarna inom 30 dagar, om du häver köpet, från den dag då Motionsexperten har mottagit meddelandet. Om Motionsexperten företar omleverans eller avhjälpande av felet vid en reklamation skall eventuella fraktkostnader återbetalas inom 30 dagar från den dag då Motionsexperten mottagit den reklamerade varan.

 


Personuppgifter

Motionsexperten behandlar alla personuppgifter konfidentiellt. Vi använder dem bara i våra kontakter med kunderna och för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dessa. Din adress kommer inte att säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner. Personuppgifterna skyddas från externt intrång och hanteras enligt bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL).

 • Samport som är vår PSP (Payment Service Provider) uppfyller kraven för PCI - DSS.
 • Som kund har du rätt att begära utdrag av registrerade uppgifter.
 • Som kund har du rätt att begära ändring av registrerade uppgifter.
 • Som kund har du rätt att begära att uppgifterna raderas.


Försäljning till minderåriga
Motionsexperten ingår endast avtal med myndig person (18 år), alternativt omyndig person med målsmans tillstånd. 


Beställning
Beställningar sker via hemsidan, mejl eller telefon såvida ej annat avtalats. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Motionsexperten lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.


Priser

Alla produktpriser är angivna i svenska kronor inklusive moms och frakt. 
Vid fakturabetalning är kredittiden 14 dagar.
Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med femton (15) % plus gällande diskonto från förfallodagen. Priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället, oavsett om priserna efter det att order lagts går antingen upp eller ner. Vi förbehåller oss för eventuella felaktigheter.


Leveranstider

På hemsidan ges en preliminär leveranstid som bekräftas av oss vid beställning. Motionsexperten reserverar sig dock för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för denna leveransindikering, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Speditören ringer alltid och aviserar leveransen. 
Leveranstiden är vanligtvis 3-9 dagar för lagerförda varor. Om den maximala leveranstiden 9 dagar överskrids (från det att beställningen gjorts) har konsumenten rätt att häva köpet utan kostnad.


Leveranser
Leverans sker på till gemensamt bestämd plats med en av Motionsexperten vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, och debiteras enligt gällande prislista. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till Motionsexperten vid beställningstillfället är korrekt. Det är också och köparens ansvar att, efter det att Motionsexperten effektuerat ordern, följa upp leveransen hos speditören samt tillse att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet.
Risken för varan övergår på kunden efter mottagandet.
Undersök alltid om förpackningen har synliga skador tillsammans med transportören som skall notera detta på fraktsedeln.


Förändring av order

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som är beställd hos tillverkaren och börjat tillverkas inte kan förändras.


Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker då kund erlagt förskottsbetalning. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken tillverkats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt varan från fabriken och den börjat tillverkas.


Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och Motionsexperten kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.


Företaget

Motionsexperten är en del av Avero AB, organisationsnr: 556689-7384.
Adressen är Rullagergatan 9, 415 26 Göteborg.

Tfn: 031-260 290, fax 031-31 31 421
Vi innehar F-skattebevis.


Copyright

Innehållet på www.motionsexperten.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt (§ 49 URL). Denna paragraf innebär kortfattat ett förbud mot att kopiera hela eller delar av vår webbplats och göra detta tillgängligt för allmänheten. Uppsåtlighet eller grov oaktsamhet beträffande dessa rättigheter kan leda till böter eller fängelse upp till två år.
Upphovsrätt - Copyright 2004-2006, Avero AB - All rights reserved.


Tvist
Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.


Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Motionsexpertens sida, som gör att Motionsexperten ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Motionsexperten befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

/Olle Göransson

 

StartsidanKöpvillkorKontakta oss
Betalsätt