Fetma – ett stort problem

Övervikt och fetma blir tyvärr ett allt större problem hos befolkningen i Sverige, men även i andra länder, som t.ex. USA där fetman påverkar människo