Det finns två olika typer av diabetes som kan drabba människor. Den ena kallas för diabetes typ 1 och den andra för diabetes typ 2. Diabetes typ 1 är något som man kan födas med och som också kan ärvas från föräldrar. Diabetes typ 2 uppstår dock av andra omständigheter, t.ex. i samband med fetma.

Träning kan lindra och bota diabetes

Om man lider av diabetes typ 1 så behöver man ta insulinsprutor, men diabetes typ 2 kan man faktiskt bota helt på egen hand och detta med hjälp av den bästa medicinen i världen, nämligen motion och träning. Forskning har visat att det är fruktansvärt viktigt att diabetiker med typ 2 använder sig av uthållighetsträning, just för att förhindra eller mildra besvären.

Orsaken till varför man som diabetiker bör träna är för att muskelträning och uthållighetsträning bidrar till en förbättrad balans i blodsockret. Du kan få ditt långtidsblodsocker att sjunka med hela 11 mmol, så att du t.ex. går från 75 och ner till 64.

Regelbunden träning

Kom ihåg att motionsmedicin behöver intas lika ofta som vanliga läkemedel, vilket betyder att du bör träna eller motionera varje dag!