Träning mot diabetes typ 2

Det finns två olika typer av diabetes som kan drabba människor. Den ena kallas för diabetes typ 1 och den andra för diabetes typ 2. Diabetes typ 1 är